Rekuperacja – czy zakłóci Twój spokój?

Mechaniczne wymuszanie ruchu powietrza w celu wentylacji obiektu może być przez niedoświadczonych użytkowników uznawane za proces, który musi wręcz powodować niekomfortowy hałas. Nie jest to jednak stwierdzenie prawdziwe – działania prawidłowo zaprojektowanej i zamontowanej instalacji – nie powinniśmy nawet zauważyć.

Wentylacja mechaniczna – czy rekuperacja hałasuje?

Zastosowanie wysokiej jakości wentylacji mechanicznej i jej odpowiedni montaż są niemalże gwarancja uzyskania niezawodnego, komfortowego i niezależnego od warunków zewnętrznych systemu wymiany powietrza. Ważny jest również odpowiedni dobór wysokiej jakości części, aby rekuperacja Szczecin posiadała odpowiednie właściwości tłumiące i izolujące instalację od warunków zewnętrznych. Tak wykonana rekuperacja nie powinna oddziaływać na użytkowników. Poziom generowanego hałasu przez wentylację jest bowiem w głównej mierze zależny od zastosowanych materiałów, odpowiednio do przeznaczenia i kubatury budynku zastosowanych średnic kanałów wentylacyjnych i elementów krańcowych instalacji. Prawidłowy wynosi 25-30 dB.

Czym może być powodowany nadmierny hałas dobiegający z wentylacji?

Najczęstszymi czynnikami wpływającymi na nadmierny hałas wydobywający się z wentylacji są:

• urządzenia wentylacyjne – czyli jednostki centralne, kierujące działaniem rekuperacji; o poziomie głośności ich pracy informują karty katalogowe konkretnego modelu oraz wartość DTR – dane te podawane są w dB, jako moc akustyczna lub poziom hałasu; chcąc wyciszyć pracę urządzenia można wyciszyć pracę urządzenia przez dokupienie dobranych do konkretnego modelu i charakterystyki jego pracy tłumiki o określonych wartościach tłumiących;

• instalacja – hałas generowanym może być przez zbyt dużą prędkość przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych; prawidłowo zaprojektowana instalacja powinna tak prowadzić przewody wentylacyjne, by wartości prędkości w kanałach głównych oscylowały na poziomie 4-6 m/s, w miejscach odgałęzień – 3-5 m/s, a przy kratkach wentylacyjnych i nawiewnikach – 1,5-1,5 m/s; celem eliminacji nadmiernego hałasu stosowane są rury wentylacyjne spiro – elastyczne kanały tłumiące z izolacją zewnętrzna z wełny mineralnej i wewnętrzną perforacją – które sprawdzają się w szczególności jako elementy łączące krańcowe nawiewniki i wywiewniki z pozostałymi elementami instalacji;

• elementy krańcowe – dobieganie z nich hałasu spowodowane jest również nadmierna prędkością powietrza; czerpnie, wyrzutnie, kratki i anemostaty powinny być dostosowane pod względem wymiaru lub średnicy do warunków otoczenia, być przesłonione.

Okres użytkowania wentylacji a nadmierny hałas

Rekuperatory to dość skomplikowane urządzenia, których podzespoły mogą ulegać z czasem zużyciu. Najczęstszą przyczyną nasilenia się hałasu dobiegającego z jednostki centralnej są zużyte łożyska wentylatora. Odpowiednie wykonanie serwisu lub wymiana rekuperatora (rozwiązanie ostateczne) przywróci wówczas cichą pracę systemu.

Sposoby na wyciszenie wentylacji

Podstawową rolę w zapewnieniu maksymalnie komfortowej dla użytkowników pracy systemu rekuperacji jest odpowiednie jej zaprojektowanie, z uwzględnieniem indywidualnej charakterystyki obiektu. Szczególnie ważne jest to w obiektach o niewielkiej kubaturze, gdzie niewielki odchylenia od optimum, mogą przynieść niepożądane skutki w postaci drgań, wibracji i nieszczelności wywołujące powstawanie hałasu. Podczas projektowania i instalacji, przede wszystkim należy zadbać o:

• zastosowanie prawidłowej technologii montażu,

• wybór wysokiej jakości przewodów wentylacyjnych,

• odpowiednie wyizolowanie instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem kanałów przesyłowych czy

• montaż dostosowanych do instalacji tłumików.

Rekuperator – gdzie zamontować główne źródło hałasu wentylacji?

Praca rekuperatora to główne źródło hałasu instalacji. Z uwagi na konieczność pracy urządzania całodobowo i przez cały rok, ważnym punktem projektowania systemu jest umiejscowienie jednostki w miejscu, w którym nie będzie ona zakłócała odpoczynku użytkowników obiektu. Najpopularniejszymi rozwiązaniami jest umieszczenie jej w piwnicy, kotłowni, garażu lub na poddaszu – dzięki czemu praca urządzenia nie będzie słyszalna.

Prawidłowy projekt, montaż i konserwacja niwelują możliwość generowania przez instalację hałasu. Wentylacja mechaniczna w swoim założeniu jest systemem, który ma zapewnić użytkownikom zdrowe i komfortowe życie – bez hałasu.

 

 

Redakcja dobry-polecam.pl