Jak i gdzie można zmierzyć iloraz inteligencji?

Zdarzają się sytuacje, kiedy wymagane jest określenie inteligencji danej osoby. Często tyczy się to dzieci oraz ich gotowości szkolnej. Testy inteligencji wykonuje się także w przypadku diagnostyki opóźnienia umysłowego czy zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji. Bywa on badaniem, którego wyniki poszerzają wiedzę na temat danego pacjenta.

Jak mierzy się iloraz inteligencji?

Iloraz inteligencji można określić za pomocą specjalistycznych testów. W praktyce oznacza to wykonywanie różnych zadań. Osoba poddana testom musi np. układać wzory z kloców czy korzystać ze swojej wyobraźni przestrzennej. W ten sposób bada się inteligencję płynną, definiowaną jako umiejętność dostrzegania relacji między obiektami i wykonywania manipulacji na symbolach. Jest ona wrodzona. Badaniu zostaje poddana także inteligencja skrystalizowana, obejmująca zdolności werbalne i liczbowe oraz rozumowanie oparte na ogół na zasadach logiki. Ten typ inteligencji jest wynikiem uczenia się i doświadczenia. Określa się go za pomocą różnych zadań o lingwistycznym i matematycznym charakterze.

Gdzie można zmierzyć iloraz inteligencji?

W Internecie nie brakuje różnych testów na inteligencję. Nie są one jednak wiarygodne. Ich wynik można jedynie potraktować jako ciekawostkę. Aby w sposób profesjonalny określić swój poziom inteligencji, należy udać się do psychologa. Jest to jedyna osoba uprawiona do wykonywania tego typu badań, a także obliczania i interpretowania ich wyników. Psycholodzy korzystają z wiarygodnych i rzetelnych testów, które zostały poddane procesom standaryzacji. Są więc obiektywne i służą do wystawania opinii lub diagnoz. Testy psychologiczne można wykonać w różnych placówkach zdrowia psychicznego np. Harmonia Lux Med. Często są one przeprowadzane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Jak przygotować się do testów na inteligencję?

Poddanie się testom na inteligencję może być stresujące. Nie wymagają one specjalnych przygotowań, najważniejsze jest to, żeby w miarę możliwości się odprężyć i skupić na wykonywanych zadaniach. To naturalne, że jedne z nich będą dla nas trudniejsze, a inne łatwiejsze. Warto pamiętać, że wyniki testów są cenną informacją o nas samych. Psycholog ma obowiązek omówić otrzymane rezultaty, wskazując na słabe, jak i mocne strony danej osoby.

Testy inteligencji często są wykonywane w przypadku dzieci, choć nie tylko. Ich wyniki mogą być niezbędne do diagnozy lub stanowić jej dopełnienie. Za każdym razem wykonuje je osoba przeszkolona w tym kierunku, czyli magister psychologii.

Redakcja dobry-polecam.pl