Czy warto mieć rozdzielność majątkową?

Czy warto mieć rozdzielność majątkową? Na to pytanie wydaje się, że nie ma jednej, konkretnej odpowiedzi. W życiu zdarzają się bowiem takie sytuacje, gdy jest ona dla jednej strony wygodna, dla drugiej natomiast przysłowiowym gwoździem do trumny.
Rozdzielność majątkowa to sytuacja prawna, wedle której małżonkowie nie mają żadnego wspólnego majątku. To, co należy do jego z nich, jest tylko jego. Drugi małżonek nie może w takiej sytuacji zgłaszać do tego pretensji. Aby taką rozdzielność sobie zapewnić, należy zgłosić się z tym do notariusza. Oboje małżonkowie muszą oczywiście wyrazić tutaj swoją zgodę. Notariusz spisuje wówczas tak zwaną intercyzę, która z chwilą podpisania nabiera mocy prawnej. Warto tu też zaznaczyć, że dokument taki można podpisać zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa.
A komu rozdzielność majątkowa się opłaca? Przede wszystkim korzystają z niej osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Może bowiem dojść do sytuacji, że firma zostanie zadłużona. Gdyby małżonkowie mieli wspólnotę majątkową, z ich wspólnego majątku komornik mógłby pobierać należności z tytułu długu. W przypadku intercyzy, może on pobrać należność tylko z majątku małżonka prowadzącego działalność. Zgromadzone przez drugiego małżonka środki pozostają więc bezpieczne i nienaruszone.
Innym przykładem, gdy rozdzielność może się przydać, jest rozwód. Szczególnym przypadkiem jest tu rozwód, który ma na celu właśnie uzyskanie jak największych korzyści majątkowych przez jedną stronę. Wciąż bowiem zdarzają się małżeństwa dla pieniędzy, które w przypadku rozstania, zapewniają osobie, która niewiele wniosła w małżeństwo, niemały przypływ środków.
Mówiąc o tym, czy warto mieć rozdzielność, warto też zastanowić się nad dodatkowymi jej aspektami. W pierwszej kolejności wymienić należy samodzielność w zaciąganiu kredytów. Przy wspólnocie, zgodę musi wyrazić zawsze drugi małżonek. Przy rozdzielności nie potrzeba natomiast jego zgody. Rozdzielność jest więc swoistym gwarantem swobody w podejmowaniu finansowych decyzji. Zresztą, gdy jeden z małżonków trwoni wspólny majątek, lub wydaje go w sposób niegospodarny – drugi może zwrócić się do sądu z wnioskiem o przymusowe rozdzielenie. Tak, aby każdy miał na tyle swobody, na ile nie ogranicza drugiej osoby.
Na koniec rozważań o rozdzielności, warto powiedzieć też, że w przypadku intercyzy, nie jest ona wiążąca na całe życie. Za zgodą obu małżonków, można ją bowiem cofnąć. W tym celu wystarczy po raz kolejny udać się do notariusza.

Przeczytaj więcej: Rozdzielnośc majątkowa a dziedziczenie

Redakcja dobry-polecam.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *